1. Definicje

 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
 • Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
 • Materiały – wszelkie treści udostępnianie w serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.
 • Strona –  strona internetowa dostępna pod adresem  oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.
 • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca poprzez wykorzystanie urządzenia lub systemu informatycznego, korzystająca z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

2. Poufność i bezpieczeństwo

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez JOANNA SOKÓŁ STUDIO, ul. Marszałkowska 115/338, 00-102 Warszawa, NIP 6112670157 za pośrednictwem Serwisu internetowego, działającego pod adresem

Administratorem Danych Osobowych jest firma JOANNA SOKÓŁ STUDIO. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Kontakt do administratora danych:

JOANNA SOKÓŁ STUDIO

ul. Marszałkowska 115/388

00-102 Warszawa

Zgodnie z ustawą o RODO użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Serwis Internetowy , wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówienia, gwarancji, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów i działaniami marketingowymi serwisu .

Jak przetwarzamy dane osobowe?

 • Wysyłka newslettera
  Użytkownik, który wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych może otrzymać na swój adres e-mail lub podany numer telefonu wiadomość reklamową, która dotyczy oferowanych przez serwis produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych użytkownika jest zgoda wyrażona dobrowolnie. Nie jest ona obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili korzystając z przygotowanych do tego narzędzi. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 • W celach statystycznych na użytek wewnętrzny Administratora
  Serwis zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych na użytek wewnętrzny, polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników serwisu.
 • Zabezpieczenie danych osobowych użytkownika
  Serwis oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych.

Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

 • Serwis zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak Logi Systemu, Adres IP, data i czas wizyty w Serwisie.
 • Serwis nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
 • Serwis wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

Serwis stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwienie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików cookies „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Serwis stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników w serwisie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu niektóre funkcje w serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności prosimy o kontakt.